Ronneby kommun håller på att ta fram en ny befolkningsprognos, som bland annat skall vara underlag för annan planering av barnomsorg, skola, äldreomsorg, byggande m.m.

För de närmaste 10 åren gäller att befolkningstalet i Bräkne-Hoby-området förväntas sjunka från 2323 till 2250. I åldrarna 0-4 år räknar man med en minskning från 130 till 109. Antalet 85+ förväntas öka från 99 till 169.
Bakgrundsantagandet är att inga ”särskilda beslut” tas.

Påverkan kan komma på olika sätt. Lägenheter för barnfamiljer kan byggas, trädgårdsutbildning kan skapas…. Bäst torde lokalbefolkningen veta.

Text: Sune Håkansson / Publ. Aline N.