Kulturgruppen
Har en ny deltagare Björn Magnusson så bra.
Vi har delat ut 2021 års kulturpris till författaren Leif Olsson vid en liten ceremoni utomhus.
Blekinge folkhögskolas textilelever har en pågående utställning där man visar sitt arbete och berättar om textilkurserna  på skolan. I samarbetet med hembygdsföreningen planerar vi några kommande gemensamma aktiviteter.// Inger Nilsson

Vandringsgruppen
Vandringar pågår på olika tider och läget  rapporteras till BRÅ i Ronneby  // Staffan Håkansson

Snittingefallet
Möte har hållits med kommunala företrädare och ett möte med vår landshövding och flera aktörer rörande Bräkneån och dammen planeras. // Birger Fogdestam

Kulturhusgruppen
Vi har önskemål om att sommarens turistinfo inrättas i ICA förbutik, en del turistbroschyrer kommer att finnas kvar i entrén till biblioteket. Handledare till källartrappan önskas, förhoppning att bygdens arbetslaget kan fixa detta.
Idéer och tankar om hur vi på bästa sätt kan utnyttja Kulturhuset framöver diskuteras// Peter Dacke

Projekt Attraktiv landsbygd
Arbetsmarknadsprojektet ARL 2021 har nu avslutats med en trevlig måltid vid Örseryds skola, alla så nöjda med projektet, mycket beröm fick ledaren Stefan Rehberg.
Ett nytt arbetslag håller på att bildas med ledaren Stefan Rehberg som nu är anställd av Ronneby kommun. Detta arbetslag kommer framför allt att jobba med underhållsarbete av vandringsleder och besöksplatser.
Bygd i samverkan håller på att utveckla ett socialt företag som kan  genomföra underhålls – service arbeten på hela landsbygden i Ronneby kommun.