I fredags den 14 augusti har vi avslutat vårt integrationsprojekt (som pågått under 4 år) med fest i Svenmanksaparken!
God mat, intressanta berättelse,  roliga minnen och musik: en mycket trevlig avslutning av framgångsrika projekt!
Tack alla deltagare, samarbetsparter, volontärer och fram för allt Erika von Buxhoeveden och Jenny Ryberg som fantastiska projektledare!
Det fyra år långa integrationsprojektet avslutades med fest i Svenmanska parken under fredagen. Samtidigt firades att arbetet fortsätter i nya projekt.


”UPPSKATTAT INTEGRATIONSPROJEKT AVSLUTAS”
(Text & gruppfoto Sydöstran 15/8 2020, Ewa Carlsson)

För fyra år sedan inledde Bygd i Samverkan ett integrationsprojekt för asylsökande tillsammans med Ronneby kommun. Runt 600 personer har deltagit i projektet som gått ut på att hjälpa asylsökande att lära sig svenska samt att komma in i samhället.

– Det har varit spännande, intressant och roligt, säger Erika v Buhoeveden, projektledare och sekreterare i Bygd i samverkan.
– Vi har också lärt oss väldigt mycket om nya kulturer och mat.

Svenskaundervisning har kombinerats med andra aktiviteter som bland annat föreläsningar, att odla grönsaker, sociala sammankomster och samhällsvandringar.

Erika V Buxhoeveden, projektledare, Atjra Ghlaaf, Jenny Ryberg, projektledare Sama Adigözalova, Lina Hamade, Benny Johansson, studieförbundet vuxenskolan, Shatha Mawed, Aline Nysingh, ordförande Bygd i Samverkan.

Flera av deltagarna berättar vad projektet har betytt för dem och att det har varit en stor glädje och något unikt.

– Jag har bott på elva platser i Sverige innan jag kom till Ronneby, det finns inget liknande någonstans, säger Shatha Mawed.
– Det här är livet för oss vi har blivit som en stor familj, säger Lina Hamade.

Integrationsprojektet har engagerat och inspirerat vilket har lett till en fortsättning.
Bygd i Samverkan, Studieförbundet Vuxenskolan och Blekinge idrottsförbund fortsätter integrationsarbetet på nya sätt.

Fakta: Fortsatt integrationsarbete

Bygd i samverkan arbetar med arbetslag där nyanlända får utbildning och arbetar med att ta hand om olika turistplatser i västra kommundelen. Studieförbundet vuxenskolan fortsätter med asylsökande och lågt utbildade kvinnor med arbete i studiecirklarStudieförbundet har fått projektpengar att driva odlingsprojektet ”Gröna fingrar”. Projektet ska utveckla svenskan och ge praktisk kunskap om odling av olika växter i Sverige. Blekinge idrottsförbund arbetar med integration och välbefinnande genom fysisk träning.