Våra projekt

Vi har 10 år erfarenhet av att driva arbetsmarknadsprojektDessutom har vi sedan år 2016 bedrivit 6 integrationsprojekt som projektägare och på uppdrag av Ronneby kommun och skapat en positiv image för Bräkne-Hoby bland de nyanlända.

År 2020 genomgörs två projekt: Tillsammans för en äkta integration II (t.o.m. 31 maj) och Attraktiv Ronneby Landsbygd (t.o.m. 31 december)

Tillsammans för en äkta integration II

Syftet är att få asylsökande att lära sig svenska språket genom flera olika undervisningssätt och undervisningstillfällen.

Vi erbjuder studiebesök på olika platser i samhället.

Man kan lära ut svenska språket på många olika sätt:
Genom ”skolundervisning”, genom promenader där vi pratar om det vi ser omkring oss, genom sociala träffar när vi alla umgås över de kulturella skillnaderna och lär oss mer om varandras kulturer…

Vi erbjuder aktiviteter alla vardagar och även vissa helger.

Attraktiv Ronneby Landsbygd

Bygd i Samverkan är projektägare och jobbar tillsammans med Ronneby kommunbygderåd (öppnas i nytt fönster), Saxemara samhällsförening, Backaryds samhällsförening och Järnavik Skärgårdsförening.

Syftet med projektet är tvåsidigt:

· Att ge Ronneby kommuns nyanlända och arbetssökande språk och arbetspraktik samt kompetensutveckling tillsammans med svensktalande personal för att skapa möjlighet att få arbete på arbetsmarknaden som ett tydligt slutmål,

· Att öka Ronneby kommuns attraktionskraft för besökare och turister genom att utveckla och förbättra och underhålla naturmiljöer för besöksmål, leder mm.

Nuvarande arbetslaget består av 7 deltagare: 5 kommer från Syrien och 2 från Sverige. Arbetsledare är Stefan Rehberg.

Laget har gjort många, olika underhålls- och förbättringsverksamheter i Saxemara, Backaryd, Järnavik och Bräkne-Hoby. Dessutom jobbar arbetslaget för projektet Ronneby Slingorna (nytt fönster), till exempel underhållsverksamheter av Vildmarksleden och skapar en förlängning av leden mellan Örseryd och Hållabäck.

De resultaten hittills är mycket fina och arbetet är uppskattat av många invånare och besökare.