Om oss

Om vilka vi är och vad vi gör…och lite annat också…

Styrelse

Johan Ohlsson, ordförande
Aline Nysingh, vice ordförande
Gun Nying, kassör
Erika von Buxhoeveden, sekreterare

och ledamöter:
Kristina Wolgast
Stefan Rehberg
Ninni Pfeiffer
Cecilia Broad
Roland Gustavsson
Annette Nilsson
Birger Fogdestam

Om oss

Bygd i Samverkan är en ideell förening bestående av 22 medlemsföreningar med syfte att skapa bättre framtidsförutsättningar i Bräkne Bygden. Från och med är det även möjligt att bli personlig medlem i föreningen, vi har nu 48 enskilda medlemmar.

Föreningen bedriver sin basverksamhet från Bräknebygdens Kulturhus där föreningen har sitt kontor och lokaler där aktivitetsgrupperna har sina möten och där utställningar för konst och övrig kultur pågår.

Föreningen bildades 1999 som Byn i Nätet och blev en av de första sådana i vårt land. Det var när IT tekniken var i sin linda och byns invånare gick på kurs att lära sig den nya tekniken. Likt den stora utvecklingen som IT tekniken har genomgått har också Byn på Nätet ersatts av Bygd i Samverkan som under de gångna utvecklat ett stort antal aktiviteter i bygden.

Föreningen har engagerat sig i många av de samhällsfrågor som berört Bräknebygden som för att behålla högstadiet, biblioteket och tandvårdcentralen. Bygd i Samverkan har sedan flyktingeboendet öppnades i Tallet på ett positivt sätt arbetat med projekt för att integrera våra asylsökande och nyanlända in i det svenska samhälle.

Under många år har Bygd i Samverkan också drivit arbetsmarknadsprojekt; under senaste året har ett mycket bar arbetslag arbetat med att skapa en attraktiv Bräknebygd.

BRÄKNE-HOBY BYGD I SAMVERKAN – IDEELL FÖRENING

Org.nr: 835600-7636, Registrerat: 1999-04-16.
F-Skatt: Registrerad sedan 2015. Registrerad i Momsregistret.

Verksamhetsberättelse 2019 (nytt fönster)

Reviderade stadgar (nytt fönster)

Medlemmar

Följande föreningar är medlemmar i Bygd i Samverkan:
Bräkne Hoby Bygdegårdsförening
Bräkne Hoby Norra Samhällsförening
Bräkne Hoby församling
Bräkne Hoby Trädgårdsförening
Bräkne Hoby hembygds- samhällsförening
Folkhögskolan Blekinge
Hoby företagarförening
Hoby Scoutkår
Hobyskolan
Hoby GIF
LRF
Mörtströmmens fiskevårdsförening
Naturbruksgymnasiet
PRO
Rid o Körsällskapet Sporren
SPF Seniorerna STA Trädgårdsamatörerna
Backaryds Samhällsförening
Backaryds sportklubb
Järnavskärgårdsförening
Backaryds vägsamfällighetsförening
Hoby Ekbacksförening