Om oss

Om vilka vi är och vad vi gör…och lite annat också…

Styrelse

Staffan Håkansson, ordförande
Aline Nysingh, vice ordförande
Anette Strömberg, sekreterare
Per Lundin, kassör

och ledamöter:
Kristina Wolgast
Stefan Rehberg
Lena Peter
Carl Haller
Kicki Sörensson
Veronika Nelleving
Lill Månsson
Totte Ekdahl

Om oss

numm

Bygd i Samverkan är en ideell förening bestående av 22 medlemsföreningar med syfte att skapa bättre framtidsförutsättningar i Bräkne Bygden. Från och med 2022 är det även möjligt att bli personlig medlem i föreningen, vi har nu 48 enskilda medlemmar.

Föreningen bedriver sin basverksamhet från Bräknebygdens Kulturhus där föreningen har sitt kontor och lokaler där aktivitetsgrupperna har sina möten och där utställningar för konst och övrig kultur pågår.

Föreningen bildades 1999 som Byn i Nätet och blev en av de första sådana i vårt land. Det var när IT tekniken var i sin linda och byns invånare gick på kurs att lära sig den nya tekniken. Likt den stora utvecklingen som IT tekniken har genomgått har också Byn på Nätet ersatts av Bygd i Samverkan som under de gångna utvecklat ett stort antal aktiviteter i bygden.

Föreningen har engagerat sig i många av de samhällsfrågor som berört Bräknebygden som för att behålla högstadiet, biblioteket och tandvårdcentralen. Bygd i Samverkan har sedan flyktingeboendet öppnades i Tallet på ett positivt sätt arbetat med projekt för att integrera våra asylsökande och nyanlända in i det svenska samhälle.

Under många år har Bygd i Samverkan också drivit arbetsmarknadsprojekt; under senaste året har ett mycket bar arbetslag arbetat med att skapa en attraktiv Bräknebygd.

Vill du bli medlem i vår förening, skicka/maila information till styrelsen, uppge ditt namn, adress, mejladress samt telefonnummer.
Medlemsavgiften är 100 kr/år, kan sättas in på bg 5691-5952

BRÄKNE-HOBY BYGD I SAMVERKAN – IDEELL FÖRENING

Org.nr: 835600-7636, Registrerat: 1999-04-16.
F-Skatt: Registrerad sedan 2015. Registrerad i Momsregistret.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2020

Reviderade stadgar 2019

Medlemmar

Följande föreningar är medlemmar i Bygd i Samverkan:
Bräkne Hoby Bygdegårdsförening
Bräkne Hoby Norra Samhällsförening
Bräkne Hoby församling
Bräkne Hoby Trädgårdsförening
Bräkne Hoby hembygds- samhällsförening
Folkhögskolan Blekinge
Hoby företagarförening
Hoby Scoutkår
Hobyskolan
Hoby GIF
LRF
Mörtströmmens fiskevårdsförening
Naturbruksgymnasiet
PRO
Rid o Körsällskapet Sporren
SPF Seniorerna STA Trädgårdsamatörerna
Backaryds Samhällsförening
Backaryds sportklubb
Järnavskärgårdsförening
Backaryds vägsamfällighetsförening
Hoby Ekbacksförening