Om en ny aktivitet så startar “Bygd i Samverkan” en form av Kulturcykling i grupp med guide, där man cyklar en viss runda med kulturella inslag och berättelse om platsen. Vi cyklar i grupp och stannar till vid olika sevärda platser .

Tid ca 2 timmar, start Torget i Bräkne-Hoby.

Vi hoppas att ordna cykling aktivitet några gånger under hösten, fr.o.m. den 20 september, så kolla hemsidan!

OBS! Vid regn – ställs aktiviteten in