Bygd i Samverkans arbetslag skapade ett nytt mötesplats i Svenmanskaparken.
Nu kan vi träffas när det regnar!