Skötselgänget har även under oktober månad träffats varje måndag mellan kl 9-12. Vi ser till att parken ser fin ut, det har varit mycket lövräfsning och ogräsbekämpning på grusgångarna.

Den 6/10 beskars lindarna vid filosofiska gången av Kommunen under ledning av Glenn Magnusson.

Den 12/10 sattes upp en presenning över två sektioner på pergolan av Stefan och arbetslaget, meningen är att vi ska kunna fortsätta träffas utomhus hela hösten. En del av skötselgänget lärde sig att lägga torvblock vid Filosofiska gången under ledning av Roland Gustafsson.

Ibland har det varit lite frostnupet på morgnarna, men i övrigt fint väder.

Vi träffades även den 19/10 och 26/10 för att hålla parken fin med höstbeskärning av träd och buskar och klippte bort torra perenner mm.