Skötselgruppen Svenmanska parken börjar inom kort igen!

Äntligen, kom våren och i måndags den 29/3 var vi 15 antosiastiska medlemmar från Trädgårdsamatörerna, Bräkne-Hoby Trädgårdsförening och Bygd i Samverkan träffades för parkskötsel.
Projektledarna Eva och Roland gick igenom vad arbetet skulle bestå av idag och vad som händer framöver.

Vi fick en hel släpkärra full med löv, kvistar och gamla växtdelar.
Det är många växter som tittar upp blåsippor, iris, vintergäck mm. Trollhasseln blommar i olika färger.

Under vintern har Parkens utvecklings grupp haft telefon möten och även Skype möten.
Vi fortsätter och undersöker möjligheter för vattenförsörjning till parken, olika alternativ.
Arbetet med ansökningar och tak över pergolan pågår, ambition att vara klart till sommaren eller höst.

Nästa skötselföreskrift är måndagen den 12 april.

Text: Kristina Wohlgast