Kulturgruppen har återupptagit utställningar i Kulturhuset, just nu pågår visning av  Kjell Hobjer och Elly Svensson. Flera utställare planeras framåt.
Kulturcykelturer körs varannan söndag, senaste turen gick till Sjöarp o skolverksamheten där och på slingriga skogsvägar hem igen.

Skötselgruppen har i samarbete med kommunen  rensat och vattnat alla växter i Svenmanska parken, varje måndag hela sommaren för att vi alla ska kunna njuta av de prunkande växterna.
Informationstavlan har till allas glädje fått informationsblad om parken och omgivningen.
Vattenfrågan i Svenmanska parken är under fortsatt utredning och så är bygglov för ett pergolatak inlämnat till kommunen.
Bräknetrampsgruppen fortsätter sitt förberedelsearbete ,tar emot anmälningar och organiserar allt till tramp-dagen 25 september. Fler medhjälpare behövs tänk efter om du kan o anmäl dej till Ingegerd 0733-670367 eller Staffan 0703-374092.

Vandringsgruppen fortsätter med lite minskad verksamhet att kolla av vår by, man har även hjälp av 10 rapportörer ute i byn. Varje vecka rapportera Staffan till BRÅ i Ronneby.
Attraktiv Ronneby landsbygd, många har kunnat njuta av nya leder här i omgivningen, flera tips om förbättrande justeringar har inkommit.
Arbetslaget håller på att finslipa längs lederna. Ogräs har vuxit sig starkt i sommar och detta ger mycket röjningsarbete.
Röjningsarbete pågår vid Bygdegården och i Ekfors.
Projektet tar slut i november med arbete med att hitta fortsatt finansiering pågår.