Med hjärtat i Bräkne bygden” vann Emma Feldmanis den fina skördekorgen som ICA donerade som vinst i Bygd i Samverkans ”Bild/ Slogan Quizz” på lördag den 18/9 i Svenmanska parken. Förutom att Emma Feldmanis hade rätt på alla bildfrågor, visste hon vad BIS har arbetat med tidigare och önskade sig att föreningen i framtiden skulle engagera sig i aktiviteter för ungdomar i Bräknebygden.