Bräkne Hoby Trädgårdsförening  delade under lördagens marknad ut årets trädgårdspris  till Stefan Renhberg för att han på olika sätt verkar för att bevara och stärka epitetet Blekinge som Sveriges trädgård.
Stefan har förmedlat sitt genuina intresse för naturen och det blekingska odlingslandskapet i sitt arbete med ungdomar i scoutrörelsen.
Parallellt har han i sin roll som arbetsledare för arbetsmarknadslaget utfört ett i många avseenden imponerande arbete med att underhålla och utveckla vandringsleder inom Ronneby kommun. Text: Kristina Wolgast.