Bygd i Samverkans kulturpris 2021 tilldelas Leif Olsson.

För sitt fleråriga arbete med att intervjua lokalbefolkningen, söka information om livet och dess ytterligheter bland folket i fiskelägen och på öar längs en del av Bräknebygdens kust, samt att i bokform ha dokumenterat detta för nutida och
kommande generationer.