Attraktiv landsbygd

Projeketledare: Aline Nysingh.
Arbetsledare: Stefan Rehnberg.

I arbetsmarknadsprojektet jobbar sju personer i tre olika lag med att försköna, förbättra och röja vid bland annat omtyckta besöksplatser, badplatser och vandringsleder.

De sju personerna som ingår i projektet är indelade i tre olika lag.

Servicelaget underhåller våra besöksplatser i Bräkne-Hoby, Järnavik och Backaryd.
Snickarlaget tillverkar badbryggor och bänkar på våra badplatser och besöksplatser.
Röjarlaget röjer i skog och mark och rustar upp våra olika vandrings slingor, byslingan och vildmarksleden.

Attraktiv landsbygd - Verksamhetsberättelse 2019

Alla röjningar i alla områden (Järnavik, Saxemara, Bräkne Hoby däribland Pestkyrkogården) är färdiga; röjningsarbetet som utförts har varit av hög klass vilket har kommenterats av personer i området med egen kunskap i röjning. Även alla byggverksamheter (bl.a. grillplatser, handräcken och spänger) är färdiga; I december har arbetslaget varit på studiebesök på företag som kan vara potentiella arbetsgivare och göra underhållsarbeten. De nyanlända fortsätter följa språkundervisningen hos Annette Nilsson i Kulturhuset. Under tiden har projektgruppen skrivit en ansökan till Arbetsförmedlingen för att fortsätta projektet under 2020. Önskemålet var att förlänga projektet till och med augusti 2020. Ansökan om försköningsmedel är också beviljade. Tyvärr fick vi så småningom besked att Arbetsförmedlingens projektverksamhet upphört. Efter många timmars arbete har vi nu från den 1 mars 2020 ett nytt arbetslag genom Arbetsmarknads och Integrationsenheten på Ronneby kommun och det ända till den 31 december 2020