Bräknetrampen

Samordnare för Bräknetrampen:
Ingegerd Linden,
ingegerdlinden@gmail.com

Första ’Bräknetrampen’ hölls 2008 och har blivit genast en stor succé.

Mer än 1000 deltagare följer med varje år.
Därmed är Bräknetrampen årets roligaste dag på cykel!

Det finns sträckor för alla: barn, gamla, familjer, motionärer, elit, MTB och funktionsbegränsade. 

Mer på: www.braknetrampen.se (nytt fönster)

 

Bräknetrampen - Verksamhetsberättelse 2019

Arbetet med Bräknetrampen startade som vanligt på hösten året innan trampen, alltså hösten 2018, och vi har några möten innan jul. Efter nyår började det verkliga arbetet, då vi hade möten både med Bräknetrampens ”AU” (den så kallade SMILP-gruppen) och hela styrgruppen, där även sträckansvariga ingår. Totalt 20 möten. Dagen före Bräknetrampen träffas vi alltid samtliga inblandade som ska jobba med arrangemanget dagen efter. Detta för en sista genomgång att allt är förberett och klart. Styrgruppen hade dessutom en utvärderingsträff efter genomförd tramp. På hösten en utvärderings- och återträff för samtliga som jobbat ideellt för Bräknetrampen.
Två gånger under våren hade vi pressinformation som resulterade i reportage i tidningarna. Vi hade även annonser i flera olika tidningar under våren.
Bräknetrampens SMILP består av Staffan Håkansson, Maj Månsson, Ingegerd Linden, Lisbeth Eriksson och Peter Holmström. Ansvariga för sträckorna: Kusttrampen: Nils-Gunnar Johannesson och Carl-Anders Nilsson, Silpingetrampen: Yngve Svensson, Ådals/Hjälmsatrampen: Ingegerd Linden med stöd av scouterna, Elittrampen: Staffan Håkansson, MTB: Johan Söderlund.
Det osäkra vädret innan Bräknetrampen gjorde att deltagarantalet inte återigen slog rekord, men på dagen för trampen var det perfekt cykelväder, stämningen var hög och vi upplevde glada och nöjda deltagare vart vi vände oss. Rekordmånga hade dock samlats i Hoby Ekbacke på eftermiddagen för att umgås, äta, lyssna på musik och till sist vara med om utlottningen av de högsta vinsterna – även de rekordmånga i år.
En av nyheterna 2019 var att Bräknetrampen kunde erbjuda en eldriven trehjuling för de som behövde. Se bilden nere till vänster. Peter Holmström hade sökt pengar på olika håll och en stor del av cykeln betalades av Parasportförbundet. Vi har tidigare haft en inlånad sådan, men nu har vi en på plats. Denna kommer vara placerad i Bräkne-Hoby året runt, så vem som helst kan låna den utan kostnad. Nuvarande placering är i Lindebos garage.
Ingegerd Linden Samordnare för Bräknetrampen