Kulturgruppen

Kontaktperson: Erika van Buxhoeveden

Kulturhuset i Bräkne Hoby skall fyllas med olika kulturella aktiviteter för bygdens invånare.

Kultur är inte bara ’sköna konsten’ som måleri, foto, skulptur och textil. Begreppet kultur är brett och innefattar mycket mera. Kultur är allt som vi människor gör men även (livs) historia, historier som påverkar bl.a. Bräkne Bygden.

Vår vision är därför att hela huset, inklusive biblioteket, som funnits i huset sedan många år tillbaka, blir et aktivitetshus en mötesplats för invånarna för att uppleva alla former av kultur!

 

Tävling

Bräkne Bygdens kulturpris 2020

Bygd i har delat ut ett kulturpris varje år sedan 2015.

Alla kan vinna detta pris!

Unga gamla, ensam eller grupp / förening, helt beroende på kulturgärning.

Vi i Kulturgruppen vill gärna få förslag, tips på vem som ska få priset i år 2020.

Skicka förslag / tips till:
info@bygdisamverkan.se

Vi ser fram emot era förslag!

Länkat till kulturaktiviteter

Sommarutställning

Nu nystartar vi igen våra utställningar i Bräknebygdens kulturhus,  på vårt “Coronasäkert vis” och inbjuder er till  nästa utställning med Ronnebykonstnären Tina Skiöld.

Hon är en glad och positiv konstnär som gärna delar med sig av sin målarglädje, så spännande!

Välkomna att se utställningen i Bräknebygdens kulturhus Bräkne Hoby!

Tina Skiöld, MOT DEN ABSTRAKTA (nytt fönster)

 

Årliga rapporter

Bräknebygdens kulturpris - Verksamhetsberättelse 2019

Tilldelades i år Per Åke och Ylva Foglert lärare på Blekinge Folkhögskola.
De fick priset för sitt mångåriga arbete med att utbilda elever på Blekinge folkhögskola i textil och konst.

Bräknebygdens kulturpris har funnits sedan 2015 och delas ut av vår förening Bygd i Samverkan. Tidigare pristagare är Strångamålarevyn, Klas Wennerberg, Mats Harrysson samt Eva och Roland Gustavsson.

Tillsammans har Ylva och Per-Åke utbildat över 1500 elever inom konst och textil. I motiveringen förs det bland annat fram att deras över 100 utställningar synliggjort och marknadsfört Bräknebygden.

Kulturgruppen - Verksamhetsberättelse 2019

2019 har Kulturgruppen arrangerad 10 planerade utställningar med vernissage under året dessutom blev det en endagsutställning vid firandet av 5 årsjubileum i slutet av augusti.
I april genomförde vi både en påskägg- och påskdekorationstävling i Kulturhuset som sedan mynnade ut i en mycket uppskattad utställning i biblioteket. Vinnaren utnämndes på skärtorsdagen.

Under våren 2018 genomförde Kulturgruppen en studieresa till Skåne för att vidga blicken och utveckla möjligheter för förändringar i byn, skapa mötesplatser, speciellt för ensamma äldre personer. Tyvärr har vi inte kunnat utveckla tankarna på kulturcafé i biblioteket för att skapa mötesplatser enligt Skånes förebilder, eftersom annat prioriteras i Bräkne-Hobys bibliotek. Men studieresan gav många nya impulser, idéer och framtidsvisioner, som vi kan återkomma till i framtiden.

I augusti genomfördes 5 årsjubileum för Kulturgruppens utställningsverksamhet och andra kulturaktiviteter. I samband med jubileumsfirande trycktes det upp en folder som beskriver Kulturgruppens verksamhet under åren. Samtidigt som Kulturgruppen tittade 5 år bakåt, ville vi lyfta blicken framåt vad kommer att hända de kommande 5 år. Därför hade vi en 2 x 5 meter lång vit bildyta i Svenmanska parken, där alla bybor och gäster fick måla sin framtidsvision om Bräkne-Hoby. Temat var ” Så här vill jag att Bräkne-Hoby ser ut om 5 år”. Anders Bromé invigde jubileumsfirande och var första artist som målade på by tavlan. En jubileumsskrift trycktes upp med affischer från alla utställningarna under åren, ca 50 utställningar under 5 års tid.
En workshop / målar helg genomfördes med akvarellmålning som tema under hösten och har givit mersmak för liknande kulturinslag i framtiden.
Tankarna på musikkvällar med temat “skivor till kaffet” återkommer vi till nästa år. Liksom tanken på en Hubertus Mässa med jakthornkoncert i samarbete med Svenska Kyrkan.
I slutet av 2019 har Kulturgruppen inlett ett samarbete med Bräkne- Hobys Hembygdsförening. Vi kommer att genomföra gemensamma utställningar, föreläsningar och en bussutflykt under 2020.

Kulturgruppen december 2019 Ronneby kommuns kulturpris 2019 tilldelades Erika von Buxhoeveden för hennes fleråriga arbete med utvecklingen av Bräknebygdens och landsbygdens kulturhus i Bräkne Hoby samt hennes stora engagemang för att integrera nyanlända i den svenska kulturen.