Kulturhuset

Kontaktperson:
Totte Ekdahl, ekdahltotte@gmail.com

Kulturhuset används av Bygd i Samverkan och dess medlemsföreningar samt som bibliotek. De lokaler i Kulturhuset som Bygd i Samverkan disponerar används i hög utsträckning till följande ändamål: Föreningsmöten, konst, handarbete, bridge, integration samt olika slag av möten i Bygd i Samverkans aktivitetsgrupper.

Under sommaren finns det turistinfo som är öppen dagtid, måndag-lördag.

Bräknebygdens Kulturhus inrymmer också ett mycket välsorterat bibliotek där arrangeras bl.a. bokcaféer mm.

Kulturhuset - Verksamhetsberättelse 2019

Brandtrappa och skyltar.
Efter avslaget på bygglovsansökan för brandtrappan började så småningom en placering av denna att ta form. Roland Gustavsson ritade ett nytt förslag. En ny bygglovsansökan lämnades in av BiS i april. I denna fanns också skylten ”Bräknebygdens Kulturhus” och informationsskylten för Svenmanska parken med. Bygglov beviljades i augusti.
Skyltarna är nu uppsatta och brandtrappan är också monterad men arbetet med balkongräcket blir förmodligen klart först i januari 2020.

Vägvisning till Kulturhuset/Svenmanska parken.
Det är kommunen som ansöker hos Trafikverket. Frågan hänskjuts till BIS styrelse som får ta ställning till om ärendet ska drivas vidare.

Turistinfo.
Vi har haft turistinfo öppen dagtid mån-lör även denna sommar. En gymnasieelev har varit anställd att sköta öppning/stängning samt städning.
För att få en uppfattning om många besökare turistinfon haft gjordes ett försök att installera passagelarm med räkneverk. Tyvärr gick det inte att få det att fungera. Det är därför mycket osäkert hur frekventerad turistinfon varit. En del broschyrer har dock tagit slut och påfyllnad har då gjorts.

Räcke till källartrappan.
Det har önskats att räcke med handledare ska sättas upp till den utvändiga nedgången till källaren. Efter kontakt med kommunens fastighetsavdelning (Michael Spångberg) fick vi omgående positivt besked. Räcket kom på plats under sommaren. Alla parter blev nöjda, då räcket är både funktionellt som estetiskt tilltalande- det passar väl till huset.