Samhällsfrågor

Kontaktperson: Aline Nysingh och Ola Pagels

Föreningen engagera sig i många av de samhällsfrågor som berört Bräkne Bygden, till exempel att behålla närservice i bygden.

I 2019 tog Bygd i Samverkan initiativ för att samla namnteckningar för att behålla tandvårdskliniken i Bräkne Hoby och ha en dialog med Region Blekinge. Resultatet är att kliniken finns kvar, i alla fall t.o.m. 2022.

Nuförtiden har vi dialog med Ronneby kommun angående byggnation av äldreboende och förskolan i Bräkne Hoby

Mer om Tandvårdsgruppen - Verksamhetsberättelse 2019

I februari månad läser vi i Blekingeposten att svårigheten med att rekrytera personal till den allmänna tandvården i länet kan innebära stängning av kliniker. En klinik som har få patienter och som man har svårt att rekrytera personal till är Folktandvården i Bräkne-Hoby. Blekingeposten säger också att tandvådsförvaltningen i sitt planeringsunderlag skriver att ”Framtiden för kliniken i Bräkne-Hoby är tveksam”, och att det är svårt att rekrytera tandläkare. Av denna anledning inbjöds ordförande i tandvårdsnämnden Karin Nordvall och regionrådet Lars Karlsson till vårt årsmöte för att klarlägga andemeningen i dessa tankegångar. Detta var viktigt eftersom rykten florerade om en eventuell kommande nedläggning. Vid årsmötet bekräftades att en utredning skulle komma till stånd men inget mer. För att lyssna till områdets invånare startade Bygd i Samverkan en informationskampanj och namninsamling för fortsatt tandvård i Bräkne-Hoby. Föreningen fick in mer än 2000 namnunderskrifter. Bräknebygdens invånarantal är 3 000 personer.
Parallellt skapades en tandvårdsgrupp som fortsatte att informera sig och följa frågans fortsatta hantering. Ett otal möten och kontakter med tandvården ägde sedan dess rum. Utredningen försenades vid ett flertal tillfällen och arbetsgruppen fick succesivt förändra sin strategi efter ändrade förhållanden.
Så småningom förstod vi att politikerna tagit intryck av all den opinionsbildning och argumentation Bygd i Samverkan tillsammans med hela befolkningen i västra kommundelen presenterat.
Den 8 oktober kom besked att en nedläggning inte var aktuell utan snarare en utökning med specialisttandvård för tandreglering i ett kortare perspektiv tom 2022. Detta har bekräftats i kommande års verksamhetsplan vid tandvårdsnämndens sista möte den 16 december 2019.
Stort tack för alla invånares engagemang i denna fråga. Partipolitiker har bekräftat att bygdens opinionsbildning och engagemang har påverkat beslutet. Anledningen är också att Region Blekinge genom utredningen kommit till insikt att den moderna tandvårdskliniken i Bräkne-Hoby är en tillgång för hela den bedrivna tandvården i Blekinge. Läget mitt i i Blekinge vid E 22 och järnvägsstationen är naturligtvis också oerhört väsentligt.
Det är nu viktigt att vi fortsatt engagerar oss tillsammans med hela vårdcentralens personal för att hitta former för fortsatt tandvård och läkarvård även efter 2022 i Bräkne-Hoby. Det finns så många positiva faktorer att utveckla för att motivera fortsatt verksamhet vid vår fina vårdcentral. Den utgör en av flera viktiga inslag för Bräkne-Hobys utveckling.