Svenmanska parken

Kontaktperson:
Kristina Wolgast
kristinawolgast@hotmail.com

Projektledare: Eva och Roland Gustavsson,
roland.gustavsson@slu.se

Svensmanska parken blir skötts av en parkgrupp på ca16 medlemmar från Bräkne Hobys trädgårdsförening, sällskapet trädgårdsamatörerna i samarbete med Ronneby kommuns parkavdelning.

Under växtsäsongen träffas man och arbetar och planerar framtid varannan måndag eller vid behov. Vi planterar nya växter och underhålla parken. Vid varje arbetstillfälle får vi även lite utbildning om växter och genomgång av parkens framtid och planering av projektledare Eva och Roland Gustavsson.

Skötselgruppens aktivitetsrapporter, 2020

Länkar till Skötselgruppens aktivitetsrapporter:
Juni-Juli 2020

Svenmanska parken - Verksamhetsberättelse 2019

Svenmanska parken har skötts av en grupp av 18 frivilliga medlemmar från Bräkne-Hoby trädgårdsförening, Sällskapet trädgårdsamatörerna i samarbete med Bygd i Samverkan och Ronneby kommuns parkavdelning. Vi har haft 21 skötseltillfällen under 2019 och det blir 725timmar.
Dessutom har vi vid arbetstillfällena fått hjälp av BIS arbetslag som leds av Stefan Rehnberg.
Det är ett projekt som är mellan Ronneby kommun, Bygd i Samverkan och de två trädgårdsföreningarna. Projektledare är Eva och Roland Gustafsson som även ger oss utbildning vid skötseltillfällerna om växter mm.
Under växtsäsongen träffas vi arbetar och planerar för parkens framtid varannan måndag eller efter behov. Vi planterar nya växter och träd och flytta om växter vid behov. Fyller på ny jord, rensa ogräs klipper buskar, häckar, kantskär gräsmattan mm så parken ska se fin ut och utvecklas för varje år. Under juni – juli kom lite regn så det behövdes extra bevattning av ömtåliga växter i parken.
Vi har även en utvecklingsgrupp som träffas några gånger under året och planerar tillsammans parkens utveckling. Under 2019 har mycket hänt i parken; dammen med belyst fontän restaurerades och en filosofgång i slänten grävdes under våren av Håkan Mattisson. Växttavlan placerades på västra sidan av Kulturhuset. Till jul belystes lönnarna vid dammen och en julgran från Tor och Kristina Wolgast sattes upp framför dammen.

Evenemang i Svenmanska parken • Bräkne Byafest • Bräkne-Hoby Trädgårdsförenings Skörde- och växtmarknad och två musikkvällar