Vandringsgruppen

Kontaktperson:
Staffan Håkansson,
hss342@hotmail.com

Gruppen bildades år 2018 och rapporterar till Brottsförebyggande rådet veckovis. Gruppen rapporterar om bl.a. skadegörelse, incident mot anställd, otrygg plats och otrygghetsskapende aktivitet som bråk, våld, rån, inbrott och droghantering.  

Vandringsgruppen - Verksamhetsberättelse 2019

Gruppen bildades år 2018 och varit igång i 16 månader. I slutet av 2019 infördes ett nytt rapporteringssystem att lämnas till Brottsförebyggande rådet veckovis.

Rapporten innehåller 6 punkter som rapporteras:
1. Skadegörelse
2. Incident mot anställd
3. Otrygg plats
4. Otrygghetsskapande samling personer
5. Annanotrygghetsskapande aktivitet som att rapportera bråk, våld, rån, inbrott och droghantering
6. Rapportera kommande arrangemang

Vandringsgruppen har varit inbjudna av LIONS, PRO, SPF och Bygd i Samverkan för att informera om sin verksamhet.