Bygd i Samverkan har sedan 10 år tillbaka kontinuerligt bedrivit framgångsrika arbetsmarknadsprojekt i olika former. Detta har möjliggjort att ett stort antal attraktiva besöksplatser tillgängliggjorts och därefter kontinuerligt årligen skötts.

Bräknebygden har genom denna insats alltmer framstått som en attraktiv plats att bo, verka och besöka och ett fint exempel på hur den i urgamla och i folkmun allmänt vedertagna bilden av Blekinge som att Blekinge är Sveriges trädgård.

Just nu pågår projektet ”Attraktiv landsbygd i Ronneby kommun” som också är sprunget av tanken att det finns så mycket mera att se och uppleva i vår fina och omväxlande natur i hjärtat av Sveriges Trädgård.  Bygd i Samverkan är projektägare men Ronneby Kommun och Ronneby Kommunbygderåd är samverkansparter.

Attraktiv Landsbygd
Arbetslag 2020

Syftet med projektet är tvåsidigt:

  • Att ge Ronneby kommuns nyanlända och arbetssökande språk och arbetspraktik samt kompetensutveckling tillsammans med svensktalande personal för att skapa möjlighet att få arbete på arbetsmarknaden som ett tydligt slutmål.
  • Att öka Ronneby kommuns attraktionskraft för besökare och turister genom att utveckla och förbättra och underhålla naturmiljöer för besöksmål, leder mm.

Arbetslaget kompetensutvecklas och språktränas samt utför sin arbetsinsats och praktik i de försköningssatsningar Ronneby kommun utför och som ingår i projektet Ronnebyslingor i dess samhällen och leder på landsbygden. Ambitionen är att återuppta den tidigare visionen att Ronneby kommun och dess landsbygd är hjärtat av Sveriges Trädgård. Tidigare fanns Blomstergården på landsbygden. Nu byggs det upp besöksmål som Svenmanska parken, Eringsboda park, Saxemara naturpark och ett besöksmål även i öst samt ett nät av vandringsleder och övriga besöksmål och dess små attraktiva byar i det återuppståndna hjärtat av Sveriges Trädgård som komplement till Ronneby Brunn.

Bygd i Samverkans arbetslag som jobbar för projektet ’Attraktiv Ronneby Landsbygd’, skapade ett  ’Corona-säkert’ bord. Bordet står i Svenmanskaparken och är mycket uppskattad av besökare i parken!