Den 29 maj fick Bygd i samverkan och skötselgruppen i Svenmanska trädgårdsparken Ronneby kommuns Landsbygdspris 2023! Priset delades ut för bl.a. samverkansprojekt som på bästa vis positivt bidragit till utvecklingen av landsbygden i Ronneby kommun. Priset omfattar förutom ära och stolthet också diplom och en prischeck. Skötselgruppen var mycket överraskad och glad!