1980 gick starten för den första Salsjörundan! Tusentals löpare har sedan dess avverkat rundan samtidigt som de njutit av Salsjöns vackra natur och omgivningar. Populariteten och deltagandet har bara ökat år från år. I september varje år går Salsjörundan av stapeln , så kom och ta med dig familj och vänner för en härlig löparfest vid Salsjön!

Salsjörundan 2020 – blir lite annorlunda…..

Regeringens förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare och Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att det är omöjligt att anordna motionslopp enligt traditionella upplägg. För Salsjögängets del finns ytterligare en svårighet eftersom stora delar av funktionärskåren är 70+. Folkhälsomyndigheten har som bekant beslutat om ytterligare försiktighetsåtgärder för denna grupp.

Många deltagare ställer upp år efter år i Salsjörundan och en del har deltagit i ALLA de tidigare 40 rundorna. Föreningen vill därför ge alla en möjlighet att även i år genomföra en Salsjörunda även om det inte blir lika festligt som vanligt. Man betalar en startavgift på 50 kr och genomför sedan sin egen runda eller promenad under tiden 7-13 september. Därmed får man tillgodoräkna sig årets runda i statistiken.

De som blir berättigade till diplom kommer att få dessa efter rundan. Viktigt att ange namn, födelsedatum och gärna förening eller hemort vid anmälan så att statistiken blir korrekt.

Salsjörundan 2020 – så här fungerar det:

Ø Anmäl dig genom att betala in 50 kr till bg 713-9652 eller via Swish – tel 123 225 5859.
Ange namn, födelsedatum och hemort eller förening så att det blir rätt i vår statistik.

Ø Genomför sedan loppet i egen takt – Spring 7,5 km eller promenera 4,8 km under tiden 7-13 september.
Banorna är väl markerade från Salsjöstugan, men det finns inga funktionärer på plats pga Coronaepedimin

Ø Du kommer med i vår årsstatistik för genomförda lopp.

Ø Diplom för 5 år, 10 års deltagande …osv kommer attsändas per post till deltagarna

Deltagandet sker på egen risk!
Upplysningar: Salsjön 0457-808 33