Bygd i Samverkans arbetslag har byggt spång, grillplats och vindskydd vid Hållabäcks kvarn!

Förbättringen av Hållabäcks kvarn område är en del av Ronneby Slingor projektet.
Tillsammans jobbar vi för en Attraktiv Ronneby Landsbygd!

.