Den 30/12 utdelades Bygd i Samverkans Kulturpris utomhus framför Kulturhuset i Bräkne-Hoby till Kjell Hobjer.

Tanken var att göra det under sommaren, sedan i oktober med lite pompa och ståt i Svenmanska parken
Men då kom andra vågen av Covid-19 emellan, vi fick ställa in prisutdelning igen.

Nu delade Bygd i Samverkan ut Kultupris i näst sista dagen i 2020 och då i samband med en presskonferens.
På grund av Corona vara bara några få deltagare i publiken som alla värmde sig med lite glögg.

Motiveringen till Kulturpriset är:
Kjell Hobjer har en livslång gärning som konstnär. Han har huvudsakligen verkat som bildkonstnär men även arbetat med skulptur och glas. Sedan drygt tjugo år bor Kjell på Nyponvägen i Bräkne-Hoby, där han också har sin ateljé. Han har blivit en profil i byn och förknippas av gemene man för sina “gubbar”. Det finns idag en “Hobjer” i många hem. Förhoppningsvis kan detta pris ge inspiration till fortsatt utveckling av konstnärskapet.