Bygd i samverkans styrelse har beslutat att Bräknetrampen ej kommer att genomföras 2024. Detta efter att Bräknetrampens projektgrupp inte lyckats hitta ersättare till de avgående projektarbetarna. Bräknetrampen läggs därför vilande med möjlighet att starta upp längre fram.