Kultur- och programgruppen planerar aktiviteter i den mån som Covid19 tillåter det under sensommaren och hösten.
Guidade cykelturer som tidigare och kulturpromenader i samband med invigning av den nya ”Byaslingan” i Bräkne Hoby.

Gymnastik med Barbro och några workshop i akvarell målning och insektshotell byggande i parken.
Om möjligt en dag med traditionella spel och lek i Svenmanska parken.

Dessutom planera vi några utställningar i höst bland annat en foto utställning 30 år efter öppnande av Östeuropa.

Vi får avvakta och se hur bestämmelserna kring Corona utvecklas och anpassa programmet därefter.