Årsmöte den 14 juni i Svensmanska parken (Foto ov.: Avsked Ola Pagels och Gerd Nielsen, till höger landsbygdsutvecklare Daniel Granello).

Bygd i Samverkan höll sitt årsmöte utomhus i Svenmanskaparken. Daniel Granello  lansbygdsutvecklare i Ronneby kommun informerade om utvecklingar på landsbygden. Därefter sedvanliga mötesförhandlindar, med en del nyval i styrelsen. Vi tog avsked av Ola Pagels (ordförande 2000-2020, vice-ordförande 2020-2021) och Gerd Nielsen (kassör 2001-2021) som har varit oumbärliga för Bygd i Samverkan.

Årsmötet avslutades med grillkorv och fika (Foto höger till vänster: Johan Ohlsson, ny ordförande, Stefan Rehberg och Kristina Wolgast (styrelseledamoter).