Bygd i samverkan utökar sin verksamhet genom förvärv av utvecklingsbolaget Bräknebygden AB (svb), BBAB. BBAB som ägts av Hoby Företagarförening har under de senaste två åren haft begränsad verksamhet beroende på den pågående pandemin. BBAB är ett bolag med ideelt syft, nämligen att vara en motor för Ronneby kommuns utveckling. Ett svb-bolag är ett allmännyttigt, ideelt, opolitiskt bolag. SVB betyder ”särskild vinstutdelningsbegränsning” vilket innebär att eventuell vinst inte får delas ut till ägarna utan skall återinvesteras i bolaget.

Genom förvärvet vill Bygd i Samverkan utveckla sin verksamhet med projekt och andra verksamheter som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv, boende och turism i Ronneby kommun.

Johan Olsson, ordförande i Bygd i Samverkan och Aline Nysingh, vice ordförande ser stora möjligheter att genom bolaget kunna utveckla sin verksamhet och arbeta inom hela Ronneby kommun. Avsikten är att ha en styrelse i bolaget med representanter från alla kommundelar i Ronneby. Arbete med att rekrytera engagerade ledamöter har påbörjats och intresset att få vara med och arbeta i styrelsen har varit positivt. Så snart den nya styrelsen är på plats kommer inriktning och arbetsplan att presenteras för Ronneby kommun och allmänheten.

Bildförklaring: Johan Ohlsson, Joachim Persson och Aline Nysingh undertecknar köpkontraktet.