(Foto: Svenmanska parkens julgran)

Skötselgruppen
Julgranen är uppsatt i Svenmanska Parken och lyser så fint, även ett snötäcke har nu lagt sig. Granen är skänkt av Ola Pagels.

//Kristina

Svenmanska parkens julgran

Vandringsgruppen

Läget den 7 december 2021:
Vandringsgruppen i Bräkne-Hoby har nu varit verksam i tre år och två månader. Vandringsgruppen är en typ av brottsförebyggande arbetsgrupp som liknar grannsamverkan men här blir det bysamverkan. Sedan december 2018 är Vandringsgruppen en projektgrupp under Bygd i Samverkan. Vandringsgruppen uppskattas mycket av invånarna i Bräkne-Hoby.

Vandringsgruppen jobbar på tre sätt:
1)
Vandringsgruppen består av ett antal personer som arbetar ideellt. Under varierande tider på dagar och nätter, året runt, patrulleras främst Bräkne-Hoby centralort men även omgivande landsbygd. Patrulleringen sker främst med bil men även fotvandring och cykling förekommer. Pga av ökade bränslepriser och ändrade arbetsförhållanden i gruppen har det under 2021 blivit mindre och mindre vandringar av detta slag. Gruppen har också haft några avhopp och inte lyckats nyrekrytera någon.
2)
Till gruppen finns också ett antal fasta rapportörer ( ca 10 st ) knutna, som vid händelser inrapporterar detta till Vandringsgruppen. Dessa finns på strategiska platser i Bräkne-Hoby centralort. Några enstaka finns ute på landsbygden.
3)
En ungdomsgrupp bildades 2020 vilka är väldigt mycket ute och observerar . De rapporterar via en av medlemmarna i Vandringsgruppen. Denna grupp fungerar bra och vi förlitar oss mycket på den just nu.
Vandringsgruppens observationer sammanställs och rapporteras varje vecka (onsdagar) till BRÅ i Ronneby, och därmed också polisen. Deras sammanställning om läget i kommunen och åtgärdslista återrapporteras på torsdagarna.

//Staffan