Skötselgruppen har träffats som vanligt varje måndag mellan kl 9 och 12. Vi är 10-15 stycken varje gång.

Sommaren har varit mycket torr och många växter har dött trots att vi stödvattnat och rotvattnat större buskar och små träd. Under juni och juli kom det bara ca 30mm regn per månad! Måndagsgruppen har även sett till att parken varit rensad från ogräs och är fin. Kommunens parkavdelning ställer fram container till varje skötseltillfälle.

Under vecka 32 installerade Water Boys vår efterlängtande bevattningsanläggning i parken. Detta finansieras genom Gilbert Svenmans Gåvofond (Stiftelsen Park och Trädgårdfonden). Många från skötselgruppen var där och hjälpte till att gräva och flytta växter. Växterna har fått ett nytt och många växter som aster anemoner blomma nu i parken.

Parken har även fått en ny sittplats med soffa. Ytterligare två nya sittplatser finns, en utanför museet och en vid kommunens plantering innan parken.