Styrelsen i Bygd i Samverkan kallar till 2023 årsmöte

Datum:            onsdag 3 maj, kl. 18:30

Plats:                Folkhögskolan, Bräkne Hoby

Program

18.30 Årsstämma 

Ca. 19:00 Tillbakablick Bygd i Samverkans arbete 1999 – 2023 

Staffan Håkansson berättar. 

Ca. 19:45 Avslutning 

Efter mötet bjuds det på fika.

Anmäl er till oss via e-post: info@bygdisamverkan.se  eller tel. 073 – 512 6965 senast den 30 april.

Styrelsen hälsar alla medlemmar, ombud, valberedningen och revisorer varmt välkomna!