Arbetet som utförts för att åtgärda radonproblem i kulturhuset har slutförts och det är åter fritt att använda huset.