Eftersom det blev kallt och lite vinter började vi vår första skötseldag den 17/4, var 15 stycken
som började väcka parken till liv efter vintern. Vi träffas måndagar mellan 9.00-12.00 och
underhåller parken, rensa ogräs, flytta växter, kratta grusgångar mm.
Parkens utvecklingsgrupp hade möte den 12/4 där vi fick redovisat vad Roland och Eva
Gustavsson arbetat fram 2023 projekt.
24/4 hade vi besök av både kommunen och regionen som ville besöka parken och även får
information av framtida projekt.
13/5 hade trädgårdsföreningarna Möte med våren i parken som var välbesökt och uppskattat.
15/5 hade vi besök av kyrkogårdsarbetarna som även fick en guidad tur i parken.
Nya växter från Ulf Sills samling har planterats under maj månad, en våtbäddsdamm är under
uppbyggnad i slänten.
Kommunen och arbetslaget har under våren lagt plattor i rabatten mellan vägarna där även en
soffa ska placeras.

Nejlikerabatten utanför museet har påbörjats, stenarna är hämtade läggning under våren och
där även en soffa ska placeras.
Bevattningen är lagad efter några sönderfrusna spridare nu igång och ska vattna på natten vid
behov.
Just nu är det en otroligt fin vårgrönska i parken och mycket som blommar.

Kristina Wolgast