Platt och stenläggning har påbörjats utanför museet där även en sittbänk ska placeras.

En lista på kulturrosor har skapats, som alla har en fyndort i Blekinge. Rosorna ska planteras i de nya rosrabatterna vid flaggstängerna utanför kulturhuset.