Under juli månad har parkens skötselgruppen träffats varje måndag utom den 17/7 på grund av regn.
Månaden har varit blåsig och mycket svalare än juni. Under juli har det åskat och regnat väldigt lokalt, här ca 40mm.
Gräsmattan har grönskat efter regnet.
Dammen är färdigbyggd och fler växter har planterats runt om.
Utöver de vanliga måndagsinsatserna i parken så har rosrabatt påbörjats.
Grässvålen grävdes bort och ny jord är ditlagd, planteringen av rosorna blir i höst.
Grusgångarna har fått en extra ogräsrensning utöver krattning.

Det har varit många besökare i parken i sommar.
Den 8/8 blir det Musik i parken.

.