Skördemarknad i Svenmanska parken.
Årets Trädgårdspris gick till Gunnel Carlsson.

Ny torvgång i trekanten.

Här görs det fint i paradrabatten.

Det läggs en ny Ölandstensgång i hörnan vid Marknadsvägen.

Stenläggning pågår utanför museets soffa.

Här planteras nya växter vid dammen ovanför muren.

Ulf Sill planterar växter.

Utsikt från högsta punkten över parken.